MACCHIE DI TÈ

Ecco alcuni ottimi rimedi firmati ACE per rimuovere le macchie di tè.

Macchie di the

le altre macchie

Macchie di vino

VINO

macchie di erba

ERBA

macchie di resina

RESINA

macchie di penna

PENNA

macchie di rossetto

ROSSETTO

macchie di calcare

CALCARE

macchie di olio

OLIO

macchie di caffè

CAFFÈ

macchie di sangue

SANGUE

Macchie di cioccolato

CIOCCOLATO

Altre macchie

ALTRE MACCHIE

Macchie di fonfotinta

FONDOTINTA

Macchie di deodorante

DEODORANTE

Macchie di fango

FANGO

Macchie di sugo

SUGO

Macchie di aceto

ACETO

Macchie di frutta

FRUTTA